DEMO
FI/ SE
 
 
 

Ajankohtaista käsityö- ja muotoilukoulussa

 

Nikkari- ja teknologiakasvatus

Opetushallituksen kehittämisavustuksen tuella Taito käsityö- ja muotoilukoulu Etelä-Suomi on kehittänyt Taiteen perusopetuksen nikkari- ja teknologiakasvatuksen opetusta sekä hankkeen aikana on tuotettu nikkari- ja teknologiaopettajan pedagoginen opas.

Hankkeessa on ollut mukana Taito käsityö- ja muotoilukoulu Etelä-Suomen vastuuhenkilöt, opettajat, oppilaat sekä heidän vanhempansa. Mentorointia hankkeessa saatiin Jyväskylän käsityö- ja muotoilukoulusta sekä käsityö- ja muotoilukoulu Näpsästä. Nikkari- ja teknologia opettajien täydennyskoulutusta hankkeessa antoi Makerspaceman Oy/ Heikki Pullo.

Kiitos kaikille, jotka ovat olleet mukana sekä mahdollistaneet hankkeen toteutuksen!

Kevään 2023 lukuvuosi alkaa viikolla 2

Tulevaisuuden suunnittelijat, muotoilijat ja käsityön harrastajat kasvavat käsityö- ja muotoilukoulussa!

Tiedustele vapaista oppilaspaikkoista ja tule mukaan!

Rehtori
Kirsi Juntunen
050 4354 426, kirsi.juntunen@taitoetelasuomi.fi

Ilmoittautuminen tehdään sähköisesti Eepos-palvelussa https://taitoetelasuomi.eepos.fi

Lasten ja nuorten lukuvuoden 2022-2023 aikataulu

Lasten ja nuorten käsityö- ja muotoilukoulun ryhmät kokoontuvat syys- ja kevätlukukaudella 15 kertaa kerran viikossa 2-3 oppituntia kerrallaan. Oppitunnin pituus on 45 min. Lähiopetusta on lukuvuodessa 60 tai 90 oppituntia. Erityistapauksissa opetusta voidaan antaa poikkeavana ajankohtana (viikonloppuna) tai etäopetuksena.

Lukuvuoden 2022-2023 teema

”Omituiset käsityöt” hassuttelua, iloa, revittelyä

Tutkimme, pohdimme ja suunnittelemme asioita, esineitä ja ilmiöitä teeman ympärillä eri opintokokonaisuuksiin, joita ovat:esine- ja tekstiiliympäristöt, pukeutuminen, palveluympäristöt sekä rakennetut ja luonnonympäristöt.

Eepos

Eepos on oppilaitoshallintojärjestelmä, joka on käytössä Taito Etelä-Suomen käsityö- ja muotoilukoulussa. Se on monipuolinen ja helppokäyttöinen järjestelmä oppilaitoksen kokonaisvaltaiseen hallinnointiin: oppilasrekisterit, laskutus, sähköinen asiointi ja kommunikointi opettajien, oppilaiden ja vanhempien välillä sekä oppilaan opintotietojen säilytys koko opintopolun ajan.