DEMO
FI/ SE
 
 
 

Helsinki

Taito Etelä-Suomen käsityö ja muotoilukoulun Helsingin toimipisteissä järjestää yleisen oppimäärän mukaista käsityön taiteen perusopetusta 5-16 -vuotiaille lapsille, nuorille sekä aikuisille. Opetus noudattaa opetushallituksen laatimia yleisiä opetussuunnitelman perusteita. Helsingin kaupungin kulttuuri- ja kirjastolautakunta on hyväksynyt käsityö ja muotoilukoulun taiteen perusopetusta antavaksi oppilaitokseksi 1996.  

Lasten opetusryhmät toimivat 7 eri toimipisteessä ja aikuisten ryhmät kokoontuvat CraftCornerissa ja Malmitalossa.

Tarkemmat tiedot ryhmistä ja opetuspisteistä löydät oheisesta valikosta.

LUKUKAUSIMAKSUT
Opetuksesta peritään kaksi kertaa vuodessa lukukausimaksu, johon sisältyy opetus, materiaalit ja vakuutus. Laskutus tapahtuu syys- ja kevätlukukauden alussa. Jos maksuja ei ole suoritettu eräpäivänä, saadaan vuotuista viivästyskorkoa periä eräpäivästä siten kuin korkolaissa (633/1982) säädetään. Maksu saadaan periä ilman tuomiota tai päätöstä siten kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetuissa laissa (367/1961) säädetään.

Perusopetusryhmät 155 €
Työpajaopinnot 210 €
Sisaralennus - 10 € / sisarus

OPPILASPAIKAN PERUMINEN
Lukukauden kolmen ensimmäisen opetuskerran aikana oppilaspaikan voi perua ilman peruutusmaksua. Sen jälkeen 55 € peruutusmaksulla.

Helsingin kaupunki tukee Helsingin alueella toimivaa käsityö- ja muotoilukoulun toimintaa.