DEMO
FI/ SE
 
 
 

Lasten kädentaito- ja taidekasvatus

Taito Etelä-Suomi tuottaa lapsille suunnattua kädentaito- ja taidekasvatusta monipuolisesti toimina-alueellaan. Taidekasvatuksessa oppilaat tutustuvat, keskittyvät taiteen ilmiöihin ja tuottavat teoksia. Kädentaitojen opetuksessa tavoitteena on tutustua kädentaitoihin - kokeillen ja harjoitellen taitoja erilaisten käsityö tekniikoiden, materiaalien ja välineiden avulla. Työskentelyssä on keskeistä leikinomaisuus, tekemisen ilo ja onnistumisen kokemukset.

Vakiintuneita toimintoja ovat 5x2 taideopetus, kulttuuripolku ja Harrastamisen Suomen mallin opetus.

Harrastamisen Suomen mallin opetus
Harrastamisen Suomen mallin tavoitteena on tukea lasten ja nuorten hyvinvointia mahdollistamalla jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Harrastustarjonta valitaan lasten ja nuorten toiveiden mukaan. Taito Etelä-Suomi tuottaa suomen harrastamisen Suomen mallin opetusta keväällä 2023 Hyvinkäällä, Lohjalla, Luumäellä ja Porvoossa.
Lisätietoja https://harrastamisensuomenmalli.fi/

Helsinki, Malmitalo 5x2
Helsingin 5x2-taideopetus on kurssimuotoista, helsinkiläisille alakoululuokille suunnattua taidekasvatusta. Opetusta annetaan viiden viikon jaksoissa, kaksi tuntia viikossa – yhteensä 5x2-tuntia. Kurssit ovat kouluille maksuttomia ja niiden tarkoitus on tukea koulujen omaa taidekasvatusta.
Lisätietoja https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/palvelut/yleiset-kulttuuripalvelut/kurssit/

Hyvinkää, Villa Arttu
Kulttuuripolku on kulttuurilaitosten ja perusopetuksen yhdessä suunnittelema opiskelukokonaisuus, jonka tavoitteena on tutustuttaa kaikki esi- ja peruskoululaiset paikalliseen kulttuuriin ja kulttuurihistoriaan. Se perustuu opetussuunnitelman toteuttamiseen ja tekee esiopetuksen ja koulujen kulttuurikasvatustyöstä tavoitteellista ja auttaa nivomaan yhteen eri oppiaineita. Vierailukäyntien oppisisällöt on suunniteltu tukemaan kyseessä olevan luokkatason opetussuunnitelman mukaista opetusta. Samalla se takaa kaikille oppilaille samat osallistumisen mahdollisuudet. Kulttuuripolun tarkoituksena on ammattimaisesti tuotetun kulttuuri- ja taidetarjonnan tuominen osaksi perusopetusta.
Lisätietoja https://www.hyvinkaa.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kulttuuri/kulttuuripolku/