DEMO
FI/ SE
 
 
 

Kässä+

Taito Plussa –kärkihanke

Taito Plussa -kärkihankkeelle avustuksen on myöntänyt Opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankkeen harrastetunnit ovat nimeltään KÄSSÄ+ työpajoja.  Hallituksen kärkihanke parantaa taiteen ja kulttuurin saatavuutta lapsille ja nuorille. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee harrastetuntien järjestämistä.

Valtakunnallista Taito Plussa hanketta hallinnoi Taitoliitto ja mukana on noin 40 koulua 20:llä eri paikkakunnalla. 

Työpajoissa pääset tekemään itse ja itsellesi! Oppilaiden kanssa yhdessä suunnitellaan Kässä+ työpajojen sisällöt erilaisten teemojen ympärille. Lähtökohtana on käsityö ja kulttuuriperintö sekä niihin liittyvät ajankohtaiset kiinnostavat ilmiöt.  

Taitoliitto on hankkeen hallinnoija ja toiminnanjohtaja Minna Hyytiäinen on ohjausryhmän jäsen.

www.taito.fi