DEMO
FI/ SE
 
 
 

Tietosuojaselosteet

1. Asiakasrekisteri, sähköpostituslista

Rekisterinpitäjä: 
Taito Etelä-Suomi ry

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: 
Ulla Telimaa,
Eteläesplanadi 4, 00130 Helsinki
050 3363 599, ulla.telimaa@taitoetelasuomi.fi

Rekisterin nimi:
Sähköpostituslista

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Sähköpostin postituslistan rekisteri on perustettu sähköpostitiedotteen tilanneille asiakkaille lähetettäviä tiedotteita varten. Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseksi sekä rekisterinpitäjän toimintojen ja asiakaspalvelun ylläpitämiseksi. Kerättyjä tietoja voidaan käytää markkinointitarkoituksiin. 

Rekisterin tietosisältö:
Sähköpostituslistan rekisteri sisältää seuraavat tiedot:
1. Nimi
2. Sähköpostiosoite

Säännönmukaiset tietolähteet:
Sähköpostituslistan rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään. 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:
Sähköpostituslistan rekisterin henkilötietoja ei luovuteta edelleen.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:
Sähköpostituslistan rekisteri henkilötietoja ei luovuteta myöskään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Jäsenrekisterin suojauksen periaatteet:
Sähköpostituslistan rekisteristä ei ole olemassa manuaalista rekisteriä. Sähköpostituslistarekisteri on tallennettu salasanalla suojattuun sähköpostiin. Rekisteriin tallenetut henkilötiedot eivät ole säädetty salassa pidettäviksi. Sähköpostituslistan rekisteriin on pääsy vain yhdistyksen vakituisilla työntekijöillä.

Tarkastusoikeus:
Jokaisella on oikeus tarkastaa jäsenrekisteriin tallennetut henkilökohtaiset tietonsa. Pyyntö tarkastukseen tulee tehdä sähköpostiosoitteeseen helsky@taitoetelasuomi.fi. 

Oikeus vaatia korjaamista:
Sähköpostituslistarekisteriin kuuluvilla on oikeus korjauttaa rekisterissä mahdollisesti olevia virheellisiä tietoja. Pyyntö korjauksiin tai tietojen poistamiseen tulee tehdä sähköpostiosoitteeseen helsky@taitoetelasuomi.fi.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet:
Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa varten. Oikeuksia voi käyttää ottamalla yhteyttä tämän rekisteriselosteen alussa mainittuja yhteystietoja käyttäen.

2. Asiakasrekisteri, käsityö- ja muotoilukoulu

Rekisterinpitäjä: 
Taito Etelä-Suomi ry

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: 
Ulla Telimaa,
Eteläesplanadi 4, 00130 Helsinki
050 3363 599, ulla.telimaa@taitoetelasuomi.fi

Rekisterin nimi: 
Taito Etelä-Suomi ry / Käsityö- ja muotoilukoulu, oppilasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Taito Etelä-Suomi ry, Käsityö- ja muotoilukoulu, oppilaiksi ilmoittautuneet henkilöt. Käsityö- ja muotoilukoulun oppilaiden rekisteri on perustettu, jotta pysytytään pitämään kirjaa suoritetuista opinnoista sekä tiedottamaan oppilaille ja heidän vanhemmilleen koulun toiminnasta. 

Rekisteröidystä henkilöstä tallennetaan nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostisosoite sekä alle 18 vuotiaan oppilaan vanhempien yhteystiedot. Tämän lisäksi soveltuvin osin tallennetaan tiedot opinnoista, jotka oppilas on suorittanut. Lisäksi tallennetaan oppilaan ja teosten kuvaus- ja taltiointiluvat.

Säännönmukaiset tietolähteet:
Tietoja kerätään oppilaaksi ilmoittautumisen yhteydessä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:
Oppilasrekisterin henkilötietoja ei luovuteta edelleen.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:
Taito Etelä-Suomi ry ei luovuta tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Jäsenrekisterin suojauksen periaatteet:
Paperiset lomakkeet hävitetään käsittelyn jälkeen. Sitä ennen aineistoa säilytetään lukitussa tilassa. Oppilasrekisterin tiedot säilytetään atk-järjestelmässä. Rekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on suojattu siten, että atk-järjestelmän tallennettuihin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ne työntekijät, joilla on työtehtävän puolesta siihen oikeus. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjältä käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä.

Tarkastusoikeus:
Jokaisella on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa jäsenrekisteriin tallennetut henkilökohtaiset tietonsa. Pyyntö tarkastukseen tulee tehdä sähköpostiosoitteeseen helsky@taitoetelasuomi.fi. 

Oikeus vaatia korjaamista:
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö korjaamisesta tehdään sähköpostiin: helsky@taitoetelasuomi.fi.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet:
Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa varten. Oikeuksia voi käyttää ottamalla yhteyttä tämän rekisteriselosteen alussa mainittuja yhteystietoja käyttäen.

3. Asiakasrekisteri, jäsenet

Rekisterinpitäjä: 
Taito Etelä-Suomi ry

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Ulla Telimaa,
Eteläesplanadi 4, 00130 Helsinki
050 3363 599, ulla.telimaa@taitoetelasuomi.fi

Rekisterin nimi:
Asiakasrekisteri, jäsenet

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Jäsenrekisteri on perustettu jäsenyyden hoitamiseen Taito Etelä-Suomi ry:n jäseneksi hyväksytyille henkilöille, joille lähetetään jäsenkirjeitä ja tiedotusmateriaalia joko sähköpostitse tai maapostilla. Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseksi sekä rekisterinpitäjän toimintojen ja asiakaspalvelun ylläpitämiseksi. Kerättyjä tietoja voidaan käytää markkinointitarkoituksiin.

Rekisterin tietosisältö:
Jäsenrekisteri sisältää seuraavat tiedot
1. Nimi
2. Osoitetiedot
3. Puhelinnumero
4. Sähköpostiosoite

Säännönmukaiset tietolähteet:
Tietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään jäsenyyden alkaessa tai kestäessä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:
Jäsenrekisteri henkilötietoja ei luovuteta edelleen.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:
Jäsenrekisterin henkilötietoja ei luovuteta myöskään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Jäsenrekisterin suojauksen periaatteet:
Manuaalinen jäsenrekisteri säilytetään lukitussa tilassa ja ne hävitetään käsittelyn jälkeen.
Rekisterin tiedot säilytetään atk-järjestelmässä. Rekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on suojattu siten, että atk-järjestelmän tallennettuihin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ne työntekijät, joilla on työtehtävän puolesta siihen oikeus. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjältä salasanan syöttämistä. 

Tarkastusoikeus:
Jokaisella on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa jäsenrekisteriin tallennetut henkilökohtaiset tietonsa. Pyyntö tarkastukseen tulee tehdä sähköpostiosoitteeseen helsky@taitoetelasuomi.fi. 

Oikeus vaatia korjaamista:
Jäsenrekisteriin kuuluvilla on oikeus korjauttaa rekisterissä mahdollisesti olevia virheellisiä tietoja. Pyyntö korjauksiin tulee tehdä sähköpostiosoitteeseen helsky@taitoetelasuomi.fi.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet:
Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa varten. Oikeuksia voi käyttää ottamalla yhteyttä tämän rekisteriselosteen alussa mainittuja yhteystietoja käyttäen.

4. Asiakasrekisteri, kurssitoiminta

Rekisterinpitäjä: 
Taito Etelä-Suomi ry

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: 
Ulla Telimaa,
Eteläesplanadi 4, 00130 Helsinki
050 3363 599, ulla.telimaa@taitoetelasuomi.fi

Rekisterin nimi: 
Asiakasrekisteri, kurssiasiakkaat

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Taito Etelä-Suomi ry, kurssiasiakkaiksi ilmoittautuneet henkilöt. Kurssiasiakkaiden rekisteri on perustettu kurssilaisille lähetettäviä tiedotteita varten. Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseksi sekä rekisterinpitäjän toimintojen ja asiakaspalvelun ylläpitämiseksi. Kerättyjä tietoja voidaan käytää markkinointitarkoituksiin.

Rekisterin tietosisältö:
Rekisteröidystä henkilöstä tallennetaan nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostisosite. Tämän lisäksi soveltuvin osin tallennetaan tiedot kursseista, joihin asiakas on osallistunut sekä suoramarkkinointiluvat ja -kiellot.

Säännönmukaiset tietolähteet:
Tietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään asiakkuuden tai muun asiayhteyden alkaessa tai kestäessä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:
Asiakasrekisterin henkilötietoja ei luovuteta edelleen.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:
Taito Etelä-Suomi ry ei luovuta tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Jäsenrekisterin suojauksen periaatteet:
Paperiset lomakkeet hävitetään käsittelyn jälkeen. Sitä ennen aineistoa säilytetään lukitussa tilassa. Rekisterin tiedot säilytetään atk-järjestelmässä. Rekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on suojattu siten, että atk-järjestelmän tallennettuihin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ne työntekijät, joilla on työtehtävän puolesta siihen oikeus. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjältä salasanan syöttämistä. 

Tarkastusoikeus:
Pääsääntöisesti jokaisella rekisterissä olevalla on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut tietonsa. Pyyntö tarkastuksesta tehdään sähköpostiin: helsky@taitoetelasuomi.fi.

Oikeus vaatia korjaamista:
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö korjaamisesta tehdään sähköpostiin: helsky@taitoetelasuomi.fi.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet:
Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa varten. Oikeuksia voi käyttää ottamalla yhteyttä tämän rekisteriselosteen alussa mainittuja yhteystietoja käyttäen.