DEMO
FI/ SE
 
 
 

Lukuvuoden 2021-2022 aikataulu

Käsityökoulun ryhmät kokoontuvat syys- ja kevätlukukaudella 15 kertaa kerran viikossa 2-3 oppituntia kerrallaan. Oppitunnin pituus on 45 min. Lähiopetusta on lukuvuodessa 60 tai 90 oppituntia. Erityistapauksissa opetusta voidaan antaa poikkeavana ajankohtana (viikonloppuna) tai etäopetuksena.

Lukuvuoden 2021-2022 teema

Yhteiseksi valtakunnalliseksi teemaksi käsityön taiteen perusopetuksessa on valittu,

Hyvän tekijä joka on ajankohtainen ja tärkeä.

Etsimme vastauksia kysymyksiin:

- Miten tehdään hyvää toiselle/ toisille
- Mitä hyväntekeväisyys on ja miten me voimme sitä yhdessä tehdä.
- Oman harrastuksen arvostus
- Ollaan hyviä, osaavia, arvostetaan laatua ja ajatellaan eettisesti.

Tutkimme, pohdimme ja suunnittelemme asioita, esineitä ja ilmiöitä teeman ympärille.

Eepos

Eepos on oppilaitoshallintojärjestelmä, joka on käytössä Taito Etelä-Suomen käsityö- ja muotoilukoulussa. Se on monipuolinen ja helppokäyttöinen järjestelmä oppilaitoksen kokonaisvaltaiseen hallinnointiin: oppilasrekisterit, laskutus, sähköinen asiointi ja kommunikointi opettajien, oppilaiden ja vanhempien välillä sekä oppilaan opintotietojen säilytys koko opintopolun ajan.

Pienet tekijät hanke

Käsityö- ja muotoilukoulu on mukana Pienet tekijät hankkeessa Hyvinkään lasten ja nuorten kuvataidekoulun, Hämeenlinnan visuaalisten taiteiden Aimokoulun ja Rovaniemen kuvataidekoulun kanssa. Hankkeen sisältöjä ovat mm. taiteella vaikuttaminen, ympäristö ja lähiympäristön tutkiminen, ympäristöteokset, taideteot, mielipiteen ilmaisu, ilmastokriisi, yhteisöllisyys, yhdessä tekeminen. Hankkeeseen kuuluu olennaisena osana kesäkuussa 2021 järjestettävä leirikoulu Pykeijaan sekä erilaiset vierailut ja yhteistyöt hankekoulujen välillä sekä näyttelyt.