DEMO
FI/ SE
 
 
 

Taidetta pienin askelin, Lappeenranta

Hanke toteutetaan Lappeenrannassa yhteistyönä muiden taiteenperusopetusta antavien oppilaitosten kanssa.

Hankkeen tarkoituksena ja tavoitteena on varhaisiän taidekasvatuksen viemisen jatkaminen päiväkoteihin ja tehdä tutuksi taiteen perusopetusta, niin että lapsi päiväkoti päivän aikana pääsee tutustumaan eri taidelajeihin seitsemän viikon jaksoissa kyseisen taiteen alan ammattilaisen opastuksella. Näin lapsilla on mahdollisuus yhden lukuvuoden aikana tutustua neljään eri taidelajiin ja sitä kautta hahmottaa, mikä jatkossa olisi lapselle mieleisin taideharrastus ja mihin taidelajeista lapsella ehkä on luontaisia taipumuksia. Kun tutustuminen taidelajeihin tapahtuu päiväkoti päivän aikana ilman osallistumismaksua, on useammalla lapsella mahdollisuus päästä osalliseksi taideopetuksesta, eikä osallistuminen ole kiinni lapsen huoltajan varallisuudesta tai muista haasteista viedä lasta taideharrastuksen pariin.

Lisätietoja:

Maija-Liisa Blauberg 
puh.040 6849 551

maija-liisa.blauberg@taitoetelasuomi.fi 

Riitta Nevalainen
puh. 040 6849 556

riitta.nevalainen@taitoetelasuomi.fi