DEMO
FI/ SE
 
 
 

Her design elokuun ikkunamyyntinäyttelyssä 1.8. - 30.8.2020

 Heta Anderson/ Her Design 

Kevät 2020 jää ikuisesti mieliimme aikana jolloin sosiaalinen eristäytyminen oli keino turvata itsemme ja läheisemme. Rintakoruihin olen ikuistanut eristäytymisen ja eriytymisen tunteita hiljentymisestä ja rauhoittumisesta, yksinäisyyteen ja ahdistuneisuuteen. Jokainen koki erilaisen kirjavan tunne-elämän muutoksen, joka jättää meihin jäljen vielä pitkäksi aikaa. Korut ovat hetkiä ja pilkahduksia omista ajatuksista ja kokemuksista sosiaalisesta eristäytymisestä. Korut voivat olla tauluina seinällä, josta niitä voi katsoa ja sitten kun on oikea hetki koskeatta korua sitä voi kantaa rinnallaan ja pitää lähellä. 

Heta Anderson 

Hopeaseppä muotoilija AMK 

e-mail: heta@herdesign.fi 

www.herdesign.fi 

Työhuone: Studiopaja, Henry Fordin katu 5 B 21, 00150 Helsinki 

Heta suunnittelee ja valmistaa jalometallikoruja ja hopeaesineitä Helsingin Hernesaaressa työhuoneellaan. Hän on toiminut alalla jo 20 vuotta sekä yksityisyrittäjänä että alan opetustehtävissä valmistuttuaan vuonna 2000 Lahden Muotoiluinstituutista. Koruihin ja hopeaesineisiin hän yhdistää luonnon muotoja ja aiheita ja niissä näkyy myös pyrkimys funktionaalisuuteen, kauneuteen (joka on aina katsojan silmässä!), ja toisinaan myös leikillisyyteen, joka on tärkeä elementti meidän ajan vakavamielisyyteen taipuvaisessa maailmassa. Korujen valmistuksessa Heta käyttää perinteisiä hopea- ja kultasepän käsityötekniikoita ja työkaluja. Hopeaesineet ovat suurimmaksi osaksi uniikkeja ja valmistettu erilaisin taontamenetelmin.

Heta Anderson/ Her Design 

Spring 2020 is forever imprinted in our minds as the time when social distancing is the means to protect ourselves and our loved ones. In the brooches I have encased the feelings and emotions of social distancing, from peaceful reflection to loneliness and anxiety from separation. All of us have had different spectrum of emotions, which will leave a mark in us for a long time. The jewellery are a glimpse to my own thoughts of social distancing, they are works of art on the wall and when the right mood occurs the jewellery can be touched and worn close. 

Heta Anderson

Silversmith designer 

e-mail: heta@herdesign.fi 

www.herdesign.fi 

Workshop: Studiopaja, Henry Fordin katu 5 B 21, 00150 Helsinki 

Heta designs and manufactures precious metal jewellery and hollow silverware at her workshop in Hernesaari, Helsinki. Since graduation from Lahti Design Institute year 2000, she has worked in the field of silversmithing for 20 years, as an entrepreneur and as a teacher. In her jewellery and silverware she combines her love of nature, natural forms and motifs. Her jewellery seeks functionality, beauty (which is in the eye of the viewer) and playfulness, which is an important aspect to remember in this serious world that we live in. Heta manufactures her jewellery by hand using traditional gold- and silversmithing techniques, most of her hollow silverware are unique and manufactured by different hammering and forging techniques.