DEMO
FI/ SE
 
 
 

Oppilaitoksen arvot


Käsityön muotoilukasvatus on keskeinen osa käsityö- ja muotoilukoulun arkea ja sen avulla tuetaan taitokulttuurin kehittymistä sekä vahvistetaan luovaa ongelmanratkaisukykyä.

Taito on käsityöopetuksen pitkäjänteistä kehittämistä, millä varmistetaan taidon jatkuvuus ja vahvistetaan eri paikkakuntien omaleimaisuutta.

Yksilöllisyys tarkoittaa ainutkertaisen ihmisen arvostamista, ajatusten kuuntelemista, kannustamista, oman luovuuden lähteiden ja visuaalisen ilmaisutaidon löytämistä sekä henkilökohtaisen oppimistyylin ymmärtämistä.

Kestävän kehityksen opetuksessa huomioidaan eettiset ja moraaliset näkökulmat sekä tunnistetaan valintojen vaikutus yksilöön, yhteisöön ja ympäristöön. Kestävä kehitys näkyy käsityö- ja muotoilukoulussa tehtävinä, tuotteina, tekoina ja tarinoina.

Yhteistyötä käsityö- ja muotoilukoulussa tehdään oppilaiden, huoltajien, henkilöstön ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Yhteistyön avulla vahvistetaan olemassa olevia käytänteitä, opitaan toisilta ja päästään näin parempiin lopputuloksiin.