DEMO
FI/ SE
 
 
 

Varhaisiän käsityökasvatus

Annamme varhaisiän käsityökasvatusta 4–6-vuotiaille lapsille, tavoitteena on tutustua lähiympäristöön havainnoiden, ihmetellen, tutkien, leikkien ja elämyksiä kokien. Opinnoissa kokeillaan ja harjoitellaan taitoja erilaisten tekniikoiden, materiaalien ja välineiden avulla.

Opinnoissa harjoitellaan toisten huomioimista, ryhmätyötaitoja ja omaan työhön keskittymistä. Opinnot kestävät 1–2 vuotta.