DEMO
FI/ SE
 
 
 

Taiteen perusopetus

Taiteen perusopetus on yleissivistävän koulutuksen ulkopuolista, ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua vapaa-ajalla annettavaa taidekasvatusta. Oppilaat saavat valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.

Opetusta annetaan paikallisissa taideoppilaitoksissa ja se on tavoitteellista, valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan sidottua ja sitä antavat alan koulutetut ammattilaiset. Valittavia taiteenaloja on yhdeksän. Opetusta on tarjolla laajasti Suomessa ja oppilaaksi pääsee matalalla kynnyksellä.


Lisätietoja Taiteen perusopetusliitto TPO ry


Katso innostu taiteesta video!