DEMO
FI/ SE
 
 
 

Oppilaan opinto-oikeus ja lukukausimaksut

Uusien opiskelijoiden hakuaika seuraavan lukuvuoden opintoihin alkaa huhtikuussa. Vapautuville oppilaspaikoille voi hakea myös kesken lukuvuoden. Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella Eepos oppilastietojärjestelmän kautta. Oppilasvalinta tapahtuu ilmoittautumisjärjestyksessä ja ilmoittautuminen tehdään koko lukuvuodeksi. Valitsematta jääneet opiskelijat ovat varasijoilla lukuvuoden ajan. Alaikäisen ilmoittautumisen ja oppilaspaikan perumisen voi tehdä ainoastaan huoltaja.

Valinnasta, oppilaspaikkojen ehdoista sekä opiskelusta käsityö- ja muotoilukoulussa ilmoitetaan valituille oppilaille sähköpostilla. Käsityökoululla ei ole vapaaoppilaspaikkoja. Sisaralennuksen suuruus ja ehdot ilmoitetaan oppilasmaksujen yhteydessä.

LASTEN - JA NUORTEN OPPILASPAIKAN PERUMINEN

Ilmoittautuminen tehdään koko lukuvuodeksi 2022-2023. Oppilaspaikan perumisesta tai opintojen keskeyttämisestä on huoltajan ilmoitettava kirjallisesti tai sähköpostitse omaan toimipisteeseen.

Jatkava oppilas
Jos jatkava oppilas peruu oppilaspaikkansa 1.8. tai 1.12. mennessä, peruutusmaksua ei peritä. Myöhemmin tehdyistä peruutuksesta peritään 55 €:n peruutusmaksu. Lukukauden alettua perimme koko lukukauden oppilasmaksun. Mikäli oppilas keskeyttää opinnot kesken lukuvuoden tulee siitä tehdä ilmoitus koululle kirjallisesti sähköpostiviestillä rehtorille tai alueen vastuuopettajalle.

Uusi oppilas
Uusi oppilas voi perua oppilaspaikkansa ennen lukukauden alkua ilman peruutusmaksua, viimeistään 21.8.2022. Peruutuksen voi tehdä myös 55 €:n peruutusmaksulla vielä ennen neljättä kokoontumista, ilmoitus oppilaspaikan perumisesta tulee tehdä koululle kirjallisesti sähköpostiviestillä rehtorille tai alueen vastuuopettajalle. Myöhemmin keskeytetyt opinnot eivät vapauta lukukausimaksusta.

Rehtorilla on oikeus erottaa oppilas, jonka käytös on uhkaksi muulle ryhmälle tai opettajalle. Myös maksamattomat maksut johtavat oppilaspaikan menetykseen. Ryhmiä voidaan yhdistää, jos oppilasmäärä laskee kesken lukuvuoden lasten varhaisiän opinnoissa, perusopinnoissa, syventävissä opinnoissa sekä aikuisten ryhmissä.

AIKUISTEN OPPILASPAIKAN PERUMINEN

Ilmoittautuminen tehdään koko opintojen ajaksi. Opintojen keskeyttämisestä on ilmoitettava kirjallisesti tai sähköpostitse rehtorille tai vastuuopettajalle 1.8. tai 1.12. mennessä. Myöhemmin tehdystä peruutuksesta peritään 55 €:n peruutusmaksu. Lukukauden alettua perimme koko lukukauden oppilasmaksun. Peruutusehdot koskevat myös välivuodelle jääviä. Lukukausimaksujen maksamatta jättäminen ei ole peruminen.

LUKUKAUSIMAKSUT

Käsityö- ja muotoilukoulu on osa suomalaista koulutusjärjestelmää ja siihen kuuluvaa taiteen perusopetusta. Kun oppilas hyväksytään oppilaitokseen, oppilaspaikka on koko oppimäärään ja oppilaspaikkahakemus on sitova.

  • Lukukausi- ja materiaalimaksut laskutetaan lukukausittain.
    Tarkemmat lukukausimaksut näet paikkakunta- ja ryhmäkohtaisesti.
  • Syyslukukauden laskutus on syyskuussa ja kevätlukukauden tammi-helmikuussa.
  • Taito Etelä-Suomi ry:n hallitus hyväksyy lukukausimaksut lukuvuosittain.
  • Maksamattomat laskut siirtyvät huomautuksen jälkeen perintätoimisto sekä maksamattomat maksut johtavat oppilaspaikan menetykseen. Maksukäytäntömme perustuu lakiin Taiteen perusopetuksesta 633/98 12 §
  • Poikkeavasta maksuaikataulusta voi sopia tarvittaessa ottamalla yhteyttä p. 050 3363 599 tai info@taitoetelasuomi.fi


Aikuisten lukukausimaksun voi maksaa Smartumilla, E-passilla, Eazybreakilla tai Gift4You lahjakortilla. Kerro maksutavasta ilmoittautumisesi yhteydessä.