DEMO
FI/ SE
 
 
 

Aikuisten yleisen oppimäärän opinnot

Aikuisten käsityö- ja muotoilukoulun tutustutaan laajasti erilaisiin käsityömateriaaleihin sekä tekniikoihin. Lisäksi panostamme opinnoissa oman työn suunnitteluun ja itseilmaisun kehittämiseen. Käsityön taiteen opiskelu sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita käsillä tekemisestä, muotoilusta ja itsensä kehittämisestä.

Taito käsityö- ja muotoilukoulussa aikuisten käsityön taiteen yleisen oppimäärän opinnot ovat 500 laskennallista tuntia ja opiskeluaika on keskimäärin 3 vuotta. Aikuisten opetus järjestetään pidemmissä opetuskerroissa kuin lasten ja nuorten. Pääsääntöisesti opetuskerrat ovat 4–6 oppitunnin kokonaisuuksia. Osa opetuksesta voidaan järjestää myös ohjattuna etäopiskeluna tai opintokertoja voidaan yhdistää töiden tai työympäristön niin vaatiessa.

Aikuisten käsityö- ja muotoilukoulun opetus järjestetään yhteistyössä Opintokeskus Siviksen kanssa.