DEMO
FI/ SE
 
 
 

Aikuisten käsityön taiteen syventävät opinnot

Taito käsityö- ja muotoilukoulussa aikuisten käsityön taiteen syventävät opinnot ovat laajuudeltaan 500 laskennallista tuntia ja opiskeluaika on 2,5 vuotta. Syventäville opinnoille on ominaista havainnoinnille, pohdiskelulle, käsitteellistämiselle, vuorovaikutukselle, tulkinnalle, arvottamiselle ja aktiiviselle toimijuudelle perustuva lähestymistapa.

Taitojen karttuessa kyky omaan ilmaisuun kehittyy ja syventyy. Pitkäjänteisessä käsityöprosessissa kannustetaan oman luovuuden ja kekseliäisyyden esiintuomiseen.Oman identiteetin ja yksilöllisen ilmaisun vahvistuminen kannustavassa ilmapiirissä on keskeistä.

Syventäviin opintoihin voi siirtyä perusopintojen suorittamisen jälkeen tai muulla tavoin hankittujen vastaavien tietojen ja taitojen perusteella. Syventävien opintojen laajuus on 500 tuntia (19 opintopistettä). Oppilaiden vuosittaiset tuntimäärät ovat 100 lähiopetusta, 80 oh ohjattua itsenäistä työskentelyä ja projekteja. Syventävien opintojen päätteeksi tehdään päättötyö ja kootaan dokumentaatio.


OPINTOJEN KESTO
Etelä-Suomen Taito käsityö- ja muotoilukoulun aikuisten käsityön taiteen syventävät opinnot ovat laajuudeltaan 500 laskennallista tuntia (= 19 opintopistettä). Syventävät opinnot kestävät 2,5 vuotta. Opinnot jakautuvat 5:een lukukauden mittaiseen jaksoon, jotka ovat laajuudeltaan 100 oh, viimeinen lukukausi painottuu itsenäisesti toteutettava päättötyön ja dokumentaatioon. Opiskelu vaatii sitoutumista 2-6 tunnin viikoittaiseen itsenäiseen työskentelyyn.

Aikuisten käsityö- ja muotoilukoulun opetus järjestetään yhteistyössä Opintokeskus Siviksen kanssa.