DEMO
FI/ SE
 
 
 

Nikkari- ja teknologiakasvatus

Opetushallituksen kehittämisavustuksen tuella Taito käsityö- ja muotoilukoulu Etelä-Suomi on kehittänyt Taiteen perusopetuksen nikkari- ja teknologiakasvatuksen opetusta sekä hankkeen aikana on tuotettu nikkari- ja teknologiaopettajan pedagoginen opas.

Hankkeessa on ollut mukana Taito käsityö- ja muotoilukoulu Etelä-Suomen vastuuhenkilöt, opettajat, oppilaat sekä heidän vanhempansa. Mentorointia hankkeessa saatiin Jyväskylän käsityö- ja muotoilukoulusta sekä käsityö- ja muotoilukoulu Näpsästä. Nikkari- ja teknologia opettajien täydennyskoulutusta hankkeessa antoi Makerspaceman Oy/ Heikki Pullo.

Kiitos kaikille, jotka ovat olleet mukana sekä mahdollistaneet hankkeen toteutuksen!

Taito Etelä-Suomen käsityö- ja muotoilukoulussa nikkari- ja teknologiakasvatuksen ryhmissä oppilailla on mahdollisuus lisätä materiaalituntemusta, perehtyä erilaisiin kovien materiaalien työstötekniikoihin sekä kehittää valmiuksia tuote- ja tilasuunnitteluun sekä muotoiluun.

Nikkareiden opetuksessa pääpaino (noin 80 %) on kovissa materiaaleissa, kuten puun, metallin, keramiikan, elektroniikan, muovin, betonin, lasin ja paperin työstämisessä.

Taito Etelä-Suomen käsityö- ja muotoilukoulun nikkari- ja teknologiakasvatuksen opettajan opas ja opetuksen esittelyvideo alla.